Emblem     चिन्ह    

संचालक मंडळ

संचालक मंडळ

मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग
मा. ना. गुलाबराव पाटील
मा. ना. गुलाबराव पाटील
अध्यक्ष
मंत्री, नगर विकास विभाग
मा. ना. एकनाथ संभाजी शिंदे
मा. ना. एकनाथ संभाजी शिंदे
सह अध्यक्ष
मंत्री, ग्राम विकास विभाग
मा. ना. हसन मियालाल मुश्रीफ
मा. ना. हसन मियालाल मुश्रीफ
सह अध्यक्ष
राज्यमंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता
मा. ना. श्री. संजय बाबुराव बनसोडे
मा. ना. श्री. संजय बाबुराव बनसोडे
उपाध्यक्ष
राज्यमंत्री, नगर विकास
मा. ना. श्री. प्राजक्त प्रसादराव तनपुरे
मा. ना. श्री. प्राजक्त प्रसादराव तनपुरे
उपाध्यक्ष
ग्राम विकास विभाग तथा म. जी. प्रा. चे सदस्य
श्री. अरविंदकुमार
श्री. अरविंदकुमार
अति. मुख्य सचिव
पाणी पुरवठा व स्वच्छता
डॉ. संजय चहांदे
डॉ. संजय चहांदे
अति. मुख्य सचिव
नगरविकास (II)
श्री महेश पाठक
श्री महेश पाठक
प्रधान सचिव
वित्त (खर्च)
श्री राजीव कुमार मित्तल
श्री राजीव कुमार मित्तल
सचिव
कामगार (उद्योग ऊर्जा आणि कामगार)
श्री राजेश कुमार
श्री राजेश कुमार
प्रधान सचिव
सार्वजनिक आरोग्य (अतिरिक्त शुल्क)
श्री. डॉ. प्रदीप व्यास
श्री. डॉ. प्रदीप व्यास
सचिव
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण
डॉ. ऋषिकेश यशोद (IAS)
डॉ. ऋषिकेश यशोद (IAS)
सदस्य सचिव