Emblem     चिन्ह    

पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग

पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग

मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग
मा. ना. गुलाबराव पाटील
मा. ना. गुलाबराव पाटील
अध्यक्ष
राज्यमंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता
मा. ना. श्री. संजय बाबुराव बनसोडे
मा. ना. श्री. संजय बाबुराव बनसोडे
उपाध्यक्ष
राज्यमंत्री, नगर विकास
मा. ना. श्री. प्राजक्त प्रसादराव तनपुरे
मा. ना. श्री. प्राजक्त प्रसादराव तनपुरे
उपाध्यक्ष
पाणी पुरवठा व स्वच्छता
डॉ. संजय चहांदे
डॉ. संजय चहांदे
अति. मुख्य सचिव
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण
डॉ. ऋषिकेश यशोद (IAS)
डॉ. ऋषिकेश यशोद (IAS)
सदस्य सचिव