Emblem     चिन्ह    

अभिप्राय

Image CAPTCHA
प्रतिमेत दिसत असलेले शब्द प्रविष्ट करा.