Emblem     चिन्ह    

बातम्या

बातम्या

सदस्य सचिव, एमजेपी प्रस्तावित जेजेएम योजनांचा नाशिक क्षेत्राचा आढावा घेताना

सदस्य सचिव, एमजेपी प्रस्तावित जेजेएम योजनांचा नाशिक क्षेत्राचा आढावा घेताना

मा. सदस्य सचिव, एमजेपी यांची नाशिक येथे मित्रा प्रकल्पाला भेट व सुरु असलेल्या नागरी कामांची पाहणी

मा. सदस्य सचिव, एमजेपी यांची नाशिक येथे मित्रा प्रकल्पाला भेट व सुरु असलेल्या नागरी कामांची पाहणी

मजीप्राच्या नागरी पा.पु.केंद्रातील ग्राहकांसाठी ऑनलाइन पाणी देयक भरणा सुविधेचे उद्घाटन

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे ग्राहकांसाठी ऑनलाइन पाणी देयक भरणा सुविधेचे मा. ना. श्री बबनरावजी लोणीकर, मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता, यांचे हस्ते दि.२ फेब्रुवारी २०१६ रोजी उद्घाटन

भूमिपूजन समारंभ

नागपूर पेरी अर्बन प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना भूमिपूजन समारंभ