मुख्य पृष्ठ
मुख्य पृष्ठ
श्री. अभिषेक कृष्णा (भा.प्र.से.)
श्री संजय खंदारे (भा.प्र.से.)
प्रधान सचिव,
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई
श्री. अभिषेक कृष्णा (भा.प्र.से.)
श्री. अभिषेक कृष्णा (भा.प्र.से.)
सदस्य सचिव,
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण

डॅशबोर्ड Icon डॅशबोर्ड


राज्यभरातील कार्यालये Icon

0

राज्यभरातील कार्यालये

एकूण कर्मचारी Icon

0

एकूण कर्मचारी

मजीप्रा द्वारे व्यवस्थापित पाणी पुरवठा योजना Icon

0

मजीप्रा द्वारे व्यवस्थापित पाणी पुरवठा योजना

पूर्ण झालेल्या ग्रामीण पाणी पुरवठा योजना Icon

0

पूर्ण झालेल्या ग्रामीण पाणी पुरवठा योजना

पूर्ण झालेल्या शहरी पाणी पुरवठा योजना Icon

0

पूर्ण झालेल्या शहरी पाणी पुरवठा योजना

संदेश Display Iconसंदेश


मा. मंत्री महोदय ….
“महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, महाराष्ट्राच्या ग्रामीण व शहरी भागांना उत्कृष्टरित्या पाणीपुरवठा तसेच मल:निस्सारण सेवा प्रदान करण्यामध्ये अग्रगण्य आहे. टंचाई काळात तसेच नैसर्गिक आपत्तीत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने गुणवत्ता पूर्ण पाणीपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थाना मदत केली आहे.”.

प्रधान सचिव…..
“महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ही पाणीपुरवठा आणि मल:निस्सारण ​​प्रकल्पांना तांत्रिक मंजुरी देणे आणि अंमलबजावणी करणे यामध्ये निपुण आहे. तसेच घनकचरा व्यवस्थापन आणि तलाव संवर्धन क्षेत्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांना तांत्रिक सहाय्य प्रदान करण्यासाठी ही महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ओळखले जाते.”.

सदस्य सचिव…..
“महाराष्ट्र राज्यात पाणी पुरवठा सेवांचा योग्य व सुरूळीत सेवा पुरवण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ओळखेले जाते. मानव जीवनाची पाणी ही मूलभूत गरज असल्याने उत्तम व दर्जेदार सेवा देण्यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण कटीबध्द आहे”.