निविदा
निविदा

निविदा

Name Description Region Start Date End Date Download
दरपत्रक सूचना क्र. ०३, वर्ष २०२३-२०२४ करिता दरपत्रक सूचना क्र. ०३, वर्ष २०२३-२०२४ करिता All 15/01/2024 22/01/2024
ई-निविदा सूचना क्र. 15 व 16 सन 2021-22 ई-निविदा सूचना क्र. 15 व 16 सन 2021-22 All 17/02/2022 09/03/2022
ई-निविदा सूचना क्र. 11,12,13, व 14 सन 2021-22 ई-निविदा सूचना क्र. 11,12,13, व 14 सन 2021-22 All 04/02/2022 03/03/2022
T.N.1 वर्ष 2022-23 हाऊस होल्ड सेवा कनेक्शन घरगुती सेवा जोडणी पुरवण्यासाठी "इलेक्ट्रोफ्यूजन टॅपिंग सॅडल किट, कॉम्पोझिट सॅडल किट आणि इनबिल्ट फ्लो कंट्रोल व्हॉल्व्ह आणि कॉम्प्रेशन एल्बो फ्यूज्ड/ मोल्डेड/ वेल्डेड एका तुकड्यात" यांसारख्या घरगुती कनेक्शन उपकरणांची निर्मिती आणि पुरवठा करणे. All 18/04/2022 10/05/2022
2021-22 साठी ई निविदा सूचना क्रमांक 10 आयएसआय मार्क पीव्हीसी-ओ पाईप्सची निर्मिती आणि पुरवठा All 19/11/2021 19/12/2021
2018-19 साठी निविदा सूचना क्र. 8 एम अँड आर ते माथेरान डब्ल्यूएस स्कीम, ता-कर्जत, जिल्हा-रायगड. शार्लोट पंपिंग स्टेशन, माथेरान येथे 75 एचपी सबमर्सिबल मोटरची दुरुस्ती / रिवाइंडिंग. Konkan 16/07/2018 23/07/2018
2018-19 साठी निविदा सूचना क्रमांक 6 (दुसरा कॉल) न्हावा-शेवा पाणी पुरवठा योजना टप्पा-1 ,ता.पनवेल, जि.रायगड - 1320 मि.मी. व 508 मि.मी. व्यासाच्या जलवाहिनीवरील एक्सपान्शन जॉईटमधील गळत्या ई.पी.डी.एम. पध्दतीने दुरुस्ती करणेबाबत. Konkan 16/07/2018 20/07/2018
स्वारस्य अभिव्यक्तीचा प्रस्ताव सूचना क्र. 3 सन 2018-19 स्वारस्य अभिव्यक्तीचा प्रस्ताव सूचना क्र. 3 सन 2018-19 महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणासाठी ई-मोजमाप पुस्तके व देयके तयार करणे व त्याचे सनियंत्रण करणे याबाबत संगणक प्रणाली विकसित करण्यासाठी स्वारस्य अभिव्यक्तीचा प्रस्ताव मागविण्यात येत आहे. Central Office 25/07/2018 18/08/2018
पुणे प्रादेशिक विभागातील बंद पडलेल्या पा.पु.योजनेतील पाणी विकणे बाबतच्या स्वारस्य अभिव्यक्तीचा प्रस्ताव पुणे प्रादेशिक विभागातील बंद पडलेल्या पा.पु.योजनेतील पाणी विकणे बाबतच्या स्वारस्य अभिव्यक्तीचा प्रस्ताव Pune 13/11/2018 13/11/2018
ई-निविदा सूचना क्र. 4 सन 2019-20 महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मध्यवर्ती कार्यालयाच्या अधिनस्त, कार्यालयात बाह्य स्त्रोत यंत्रणेव्दारे (Outsourcing) अकाऊंटस् क्लर्क कम टायपिस्ट आणि क्लर्क कम टायपिस्ट पुरविणेबाबत. Central Office 09/08/2019 24/08/2019
वॉटरजेम्स आणि सीवरजेम्स सॉफ्टवेअरसाठी सीलबंद कोटेशन मागवले आहेत वॉटरजेम्स आणि सीवरजेम्स सॉफ्टवेअरसाठी सीलबंद कोटेशन मागवले आहेत Aurangabad 13/08/2019 23/08/2019
मनुष्यबळासाठी निविदा मनुष्यबळासाठी निविदा All 28/05/2021 08/06/2021
एटेंडर क्रमांक 7, २०२०-२१ ऑपरेशन आणि मेंटेनन्स All 02/11/2021 30/11/2021
2021-22 साठी ई निविदा सूचना क्र.9 आयएसआय मार्क एचडीपीई पाईप्सची निर्मिती आणि पुरवठा All 19/11/2021 19/12/2021
2021-22 साठी ई निविदा सूचना क्रमांक 8 आयएसआय मार्क रिजिड अनप्लास्टिकाइज्ड पीव्हीसी पाईप्सचे उत्पादन आणि पुरवठा All 19/11/2021 19/12/2021
2021-22 वर्षासाठी ई-निविदा सूचना क्रमांक 7 डीआय पाईप्सचे उत्पादन आणि पुरवठा All 19/11/2021 19/12/2021
2021-2022 साठी ई निविदा सूचना क्रमांक 4 सीएमसी आणि एफएमएस संगणक आणि उपकरणे सदस्य सचिव कार्यालय, सीपीडीएम कार्यालय आणि एमजेपी मुंबईचे सिडको भवन कार्यालय Central Office 02/08/2021 01/09/2021
ई-निविदा नोटीस क्र. २०२०-२१ कराराच्या आधारे कायदा अधिकारी भरती All 24/12/2020 14/01/2021
2020-2021 साठी ई निविदा सूचना क्रमांक 4 शहापाडा आर आर पाणीपुरवठा योजनेसाठी ऑगस्ट ते स्रोताचे काम शिल्लक आहे Central Office 22/03/2021 19/04/2021