Emblem     चिन्ह    

बदली आदेश

प्रादेशिक विभाग
वर्ष
Name of Office
कार्यालय नाव प्रादेशिक विभाग बदली आदेशाचा दिनाक बदली आदेशाची प्रत
CAO,MJP,Mumbai Central Office 06/08/2021 अधीक्षक अभियंता (स्थापत्या) च्या बदली आदेश
CAO,MJP,Mumbai Central Office 06/08/2021 कार्यकारी अभियंता (स्थापत्या) च्या बदली आदेश
CAO,MJP,Mumbai Central Office 06/08/2021 उप अभियंता (यांत्रिकी) च्या बदली आदेश
CAO,MJP,Mumbai Central Office 06/08/2021 उप अभियंता (स्थापत्या) च्या बदली आदेश
Chief Engineer, Maharashtra Jeevan Pradhikaran, Amravati Amravati 31/05/2017 Sectional Engineer's
CAO,MJP,Mumbai Central Office 03/06/2017 Assistance Engr. II
CAO,MJP,Mumbai Central Office 31/05/2017 उप अभियंता बदली अादेश
CE,MJP,Region,Nagpur Nagpur 31/05/2017 section Engineer
SE,MJP,Circle,Nagpur Nagpur 31/05/2017 --
CAO,MJP,Mumbai Central Office 10/04/2017 Assistance Engr. II

Pages